Att ta beslut ingen orkar ta.

Att ta stora beslut endast baserat på mina känslor gör att beslutet har en tillförlitlighet lika med noll. Nu är det dock oundvikligt att mina känslor inte ska vara delaktig i detta beslut. Även fast beslutet ska baserat på känslor så har jag ändå använt mig av metoder som sätter mina känslor på paus och låter istället hjärnan tänka logiskt. 
Jag är av natur en bestämd person som gärna inte viker på mina principer. Det gör att jag kan kliva över människor och deras känslor. Om jag tror på något så starkt som gör att jag skulle kunna lämna relationer, så borde det väl endast tyda på att jag tror på mig själv och mina styrkor? Eller kan det vara ett tecken på svaghet? Vi vet redan i det förflutna att jag har gått på nitar som har skapat en rädsla hos mig att bli besviken och lämnad. Ändå är det oftast jag som är den som lämnar. Jag lämnar hellre än att bli lämnad. Jag sårar hellre än att bli sårad. Jag flyr hellre än att illa fäkta. Dessa tillflyter har fungerat tidigare när jag inte haft så mycket hjärta i det jag har att besluta i. Nu däremot så är det så mycket hjärta att jag vet att vilket beslut jag än tar så kommer det vara något jag måste uppoffra, jag som aldrig tidigare skulle kunna offra något för någon annan människa tidigare. 
Vissa beslut kommer jag aldrig att vara säker på. Då kanske det bästa beslutet är att lämna det och återgå till det liv jag hade innan?
 
 
 

RSS 2.0